Objectieve waarnemingen van de blauwe steen geplaatst in de stationsomgeving te Leuven : Professor CNUDDE