Presentatie

De federatie opgericht als VZW heeft tot doel de studie, de bescherming en de verdere ontwikkeling van de belangen van haar leden en de naambekendheid van de producten Arduin – Belgische blauwe hardsteen en de gezamenlijke merken die gebonden zijn aan deze producten in België en in het buitenland te bevorderen.

De vereniging heeft eveneens tot doel haar leden te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen bij openbare en private gesprekspartners in België en in het buitenland, met name bij de instanties van de Federale Overheid en de Gewesten en de overheden, instellingen en organen van de Europese Unie en de professionele groeperingen en verenigingen. 

 

Het merk Arduin – Belgische blauwe hardsteen ® is neergelegd op Europees niveau.

 

Het geheel van de leden-steengroeven beschikken over de technische goedkeuring (ATg) Arduin – Belgische blauwe hardsteen en van de originele plaatselijke benaming Arduin uit het Tournaisiaanse geologische tijdperk.